หน้าแรก>การยืนยัน E-mail

การยืนยัน E-mail

ขั้นตอนที่ 1

คุณสามารถร้องขอยืนยัน E-mail ได้ที่นี่.

กรอกชื่อ ID ของคุณ, รหัสผ่าน, และ E-mail ที่ถูกต้องเพื่อทำการตรวจสอบ.

การยืนยัน E-mail
ID
รหัสผ่าน
E-mail
กรอก E-mail อีกครั้ง

การยืนยันนี้เป็นการป้องกันบุคคลอื่นจากการลงทะเบียนเปิดบัญชีภายใต้ชื่อของคุณอย่างผิดกฎหมาย.

กรุณาใช้ E-mail ที่คุณใช้งานอยู่จริง ข้อมูลบัญชี E-mail ของคุณจะอัพเดทโดยอัตโนมัติหลังจากยืนยัน E-mail เรียบร้อยแล้ว.